ГУЛАК-АРТЕМОВСЬКИЙ РибалкаКатегории Поети-Романтики ()Ў ./ 13 Клас (hid)Ў ../../SCHOOL/13class/

Оригинал МАЛОРОСIЙСЬКА БАЛАДА   Вода шумить!.. Вода Ґуля!.. На березi Рибалка молоденький На поплавець глядить i примовля: — Ловiться, рибочки, великi i маленькi! Що рибка смик — то серце тьох!.. Серденько щось Рибалочцi вiщує: Чи то тугу, чи то переполох, Чи то коханнячко?.. Не зна вiн, — а сумує! Сумує вiн, — аж ось реве. Аж ось гуде, i хвиля утiкає!.. Аж гульк!., з води Дiвчинонька пливе, 1 косу зчiсує, i брiвками моргає!.. Вона й морга, вона й спiва: — Гей, гей! не надь, Рибалко молоденький. На зрадний гак нi щуки, нi лина!.. Нащо ти нiвечиш мiй рiд i плiд любенький? Коли б ти знав, як Рибалкам У морi жить iз рибками гарненько. Ти б сам пiрнув на дно к линам I парубоцькеє оддав би нам серденько! Ти ж бачиш сам, — не скажеш: нi, —     Як сонечко i мiсяць червоненький —     Хлюпощуться у нас в водi на днi —     I iз води на свiт виходять веселенькi!   Ти ж бачиш сам, як в темну нiч Блищать у нас зiроньки пiд водою. Ходи ж до нас, покинь ти удку прiч, — Зо мною будеш жить, як брат живе з сестрою!   Зирни сюди!.. Чи се ж вода?.. Се дзеркало, — глянь на свою уроду!.. Ой, я не з тим прийшла сюда, Щоб намовлять з води на парубка невзгоду!   Вода шумить!.. Вода гуде... I нiженьки по кiсточки займає!.. Рибалка встав, Рибалка йде. То спиниться, то вп'ять все глибшенько пiрнає!..   Вона ж морга, вона й спiва... Гульк!.. — приснули на синiм морi скалки!.. Рибалка хлюп!.. За ним шубовсть вона!.. I бiльше вже нiде не бачили Рибалки!..   Коментар Сюжет балади Рибалка навiяний П. Гулаку-Артемовському вiдомим твором видатного нiмецького поета Гете. Але твiр має виразнi нацiональнi ознаки, наближений до фольклорного твору високою емоцiйнiстю (вживається багато окличних речень, звертань, вигукiв), вживанням зменшувально-пестливих слiв, використанням казково-легендарного сюжету про зваблення молодих рибалок мiфiчними рiчковими iстотами — русалками. Романтично налаштований юнак, який прагнув кохання, пiддався чарам Дiвчиноньки i пропав на днi рiки.

Метки Рибалка, ПЕТРО ГУЛАК-АРТЕМОВСЬКИЙ, ЛIТЕРАТУРА УКРАÏНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ, ПОЕТИ-РОМАНТИКИ, Стислий виклад твору, Скорочено, Уривки, ЛIТЕРАТУРА, УКРАÏНСЬКОГО, РОМАНТИЗМУ, твiр, стислий, короткий, скорочено, уривки, основна, думка, переказ
ГУЛАК-АРТЕМОВСЬКИЙ Рибалка